SCR

System Rezerwacji Sal Konferencyjnych

Koncepcja

sCR jest rozwiązaniem informatycznym w efektywny sposób rozwiązujących jeden z podstawowych problemów z którymi spotykają się współczesne organizacje - dostępnością sal konferencyjnych, dla realizacji spotkań z klientami, partnerami, podwykonawcami, etc. Współczesne wymagania biznesowe narzucają zbiorowy charakter pracy, wymuszający tworzenie zespołów pracujących nad konkretnymi problemami. Dostępność sal spotkań staje się elementem krytycznym dla efektywnego prowadzenia działalności. Poszukiwanie i weryfikacja dostępności zasobów jest staje się coraz bardziej uciążliwym problemem dla pracowników wielu organizacji.

sCR jest rozwiązaniem informatycznym pozwalającym na skuteczne i efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami biurowymi takimi jak: sale konferencyjne, obiekty, pomieszczenia spotkań, zasobami dodatkowymi takimi jak wyposażenie sal a także usługami powiązanymi, takimi jak catering oraz usługi zespołów wspierających we współczesnych organizacjach.

Fukcjonalności

Scentralizowane zarządzanie

SystailCR został stworzony, aby umożliwić efektywne i proste zarządzanie dostępnymi zasobami lokalowymi w organizacjach o dowolnej wielkości oraz nieograniczonej strukturze organizacyjnej.

Informacja

SystailCR zapewnia dostęp do informacji o zasobach biurowych w sposób maksymalnie wygodny i efektywny z punktu widzenia użytkownika: na door displayach umieszczonych bezpośrednio przy salach konferencyjnych, ekranach informacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach ogólnodostępnych np. przy recepcji lub lobby oraz w formie indywidualnej za pomocą aplikacji mobilnej *.

* w przygotowaniu

Skalowalność

sCR jest skalowalnym rozwiązaniem, wspierającym funkcjonowanie organizacji o dowolnej wielkości oraz strukturze. Implementacje niniejszego systemu mogą być realizowane w instytucjach, organizacjach wielooddziałowych, rozproszonych w wielu lokalizacjach, budynkach, etc. sCR jest produktem pozwalającym na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz bieżącą kontrolę utylizacji wszystkich elementów w puli zasobów pozostających do użytkowników.

Kompletność

sCR umożliwia zarządzanie zarówno salami konferencyjnymi jak i wszelkimi powiązanymi zasobami biurowymi. System umożliwia zamawianie cateringu oraz zarządzanie zasobami IT czy audio-wizualnymi przyporządkowanymi do danej sali. W ramach systemu można również zgłaszać zapotrzebowanie na usługi powiązane: sprzątanie czy naprawy sprzętu. sCR posiada wbudowany moduł umożliwiający zarządzanie uprawnieniami użytkowników na poziomie zarządzania zasobami oraz obsługi sytemu.

Kontrola

sCR posiada funkcję określającą poziom wiarygodności użytkowników na podstawie sposobu korzystania z zasobów rezerwowanych w ramach systemu. Dzięki tej funkcji możliwe jest wymuszenie akceptacji lub ograniczenie dostępności niektórych bądź wszystkich zasobów użytkownikom posiadających zbyt niski poziom wiarygodności.

Intuicyjność

Pomimo zaawansowania rozwiązania sCR zadbaliśmy, żeby jego obsługa była prosta i intuicyjna. Proces rezerwacji sali z poziomu monitora klasy door display może zostać zrealizowany za pomocą jedynie 3 kliknięć.

Elegancja

Wiemy jak ważny jest wizerunek każdej organizacji dlatego sCR oferuje 3 predefiniowane layouty w ramach których mogą być przedstawiane informacje sytemu. Każdy z layoutów może być dostosowany do identyfikacji wizualnej Klienta. Możliwe jest również stworzenie layoutów dostosowanych dla indywidualnych potrzeb Klienta.

Efektywność

System został stworzony na bazie doświadczeń naszych Klientów, a także z uwzględnieniem oczekiwań pracowników i zespołów roboczych. Rozwój organizacji wymusza przyjęcie systemowego podejścia do udostępniania zasobów, które bez względu na wielkość organizacji – zawsze wydają się być niewystarczające. Efektywne wykorzystanie posiadanej puli sal konferencyjnych, przy dostarczeniu pracownikom oraz Klientom skutecznego systemu rezerwacyjnego oraz informacyjnego, pozwala zaoszczędzić czas oraz znacząco podnieść poziom wykorzystania posiadanej infrastruktury w tym obszarze.

Integracja

sCR posiada dedykowane interfejsy integracyjne do synchronizacji rozwiązania z wybranymi systemami informatycznymi najczęściej spotykanymi we współczesnych organizacjach: usługami katalogowymi (AD/LDAP), Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Outlook oraz kalendarz Google. Stały rozwój oprogramowania w ramach systail.com pozwala jednak na szeroką integrację sCR z posiadanymi rozwiązaniami informatycznymi dzięki otwartej architekturze systemu sCR, zaprojektowanej z myślą o jak najlepszym dopasowaniu rozwiązania do innych istniejących oraz przyszłych systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Elastyczność

sCR jest samodzielnym rozwiązaniem informatycznym, którego posiadanie pozwala wdrożyć w organizacji skuteczne zarządzanie spotkaniami i zasobami. Jako rozwiązanie wdrażane stand-alone, dostarcza wszelkie elementy niezbędne do skutecznego działania. sCR może być również uruchamiane jako moduł systemu klasy Digital Signage w ramach implementacji szerszej polityki informacyjnej w organizacji.

Szerokie możliwości implementacji

sCR może być wdrażany zarówno w celu zarządzania zasobami biurowymi jak i do zarządzania pomieszczeniami takimi jak:

  • gabinety lekarskie
  • biura w przestrzeniach co-workingowych
  • sale wykładowe
  • hotelowe sale konferencyjne

Model licencyjny

Elastyczny model licencjonowania sCR wyróżnia go spośród podobnych rozwiązań dostępnych na rynku. systail.com jest producentem rozwiązania skupiającym się na perfekcji dostarczanego oprogramowania. sCR jest rozwiązaniem licencjonowanym bez względu na zastosowane urządzenia wyświetlające informacje przy salach konferencyjnych, gabinetach etc.. Jest uzależnione jedynie od ilości monitorów oraz modelu wdrożenia rozwiązania. Możliwy jest model licencjonowania Saas lub On-Premise w zależności od potrzeb organizacji.